Blogi: Kuoleeko kuntademokratia alkumetreilleen?

Valtuustoon on suurella touhulla, rahalla ja huomiohakuisuudella saatu uudet valtuutetut. Seuraavaksi jaetaan luottamuspaikat puolueiden välisissä neuvotteluissa, mikä määrittää kuntalaisten toivoman politiikan toteutumisen kunnassa. Monessa kunnassa luottamuspaikkajakoa ohjaavat sitovat ja sovitut säännöt. Petäjävedellä tämänkaltaista sopimusta ei ole.

Sääntöjen puuttuminen antaa mahdollisuuden monenmoiseen ”luovaan” toimintaan, joka koettelee helposti oikeustajua. Paikkojen pisteytystä voidaan sopivasti muuttaa, tai paikkoja jakaa osissa, jolla vaikutetaan varsinkin pienempien puolueiden mahdollisuuksiin saada vaikuttavia paikkoja. Ehkä yksikertaisimmillaan vaalituloksen ”manipulointi” onnistuu, jos luottamuspaikkajaon puoluekohtainen pistemäärä perustuu valtuustopaikkojen määrään eikä äänimäärään.  

Ehkä yhdentekevältä kuulostava päätös paikkajaon pisteytyksen perustumisesta äänimäärän sijaan valtuutettujen paikkamäärään tuottaisi esimerkiksi neuvotteluja vetävälle Keskustalle vaikutuksen, joka vastaisi noin kahtakymmentä lisä-ääntä. Vaaliuurniin lisä-äänien lisääminen tai poistaminen tiedetään vakavaksi rikokseksi. Kun annettuja ääniä syntyy tai katoaa vaalien jälkeen laskennallisesti, astumme vähintäänkin harmaalle alueelle, joka ei noudata oikeudenmukaisuuden periaatteita. Samalla askeleella kuolee pala paikallisdemokratiaa.

Paikkaneuvottelut alkavat Petäjävedellä jo tänään. Vaikka perusperiaatteista ei ole sitovaa päätöstä, toivon, että 2021 kuntavaalien paikkajako tehdään oikeudenmukaisesti äänimäärään perustuen ja hyvässä hengessä. Seuraavissa kunnallisvaaleissa haluan noudatettavan etukäteen, ennen uusia vaalituloksia, sovittuja ja avoimia periaatteita paikkajaossa. Jotta avoimuus ja paikallisdemokratia toteutuu tulevaisuudessa oikeudenmukaisesti, tulen hyvin todennäköisesti jättämään luottamuspaikkaneuvotteluiden pisteytyksen sopimisesta ja avoimuudesta valtuustoaloitteen heti uuden valtuustokauden alussa. Politikointia riittää varmasti siitä pitäville, vaikka laskentaperiaatteet olisivatkin yhdessä jo aiemmin sovittu. 

Tarmo Ketola, Vihreät

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s