Blogi: Tasapuolisempaa kepittämistä kiitos

11.4.2023. 2019 eduskuntavaalien alla puhuttiin vihreästä siirtymästä vielä melko teoreettisella tasolla. Puhuttiin hintaohjauksesta, verotuksesta ja reilusta siirtymästä, jolla tasattaisiin tuloerojen … More

Mielipide: Vihreässä siirtymässä keskusta on kyvytön

Keskisuomalainen 28.3.2023. Elinkeinoelämän keskusjärjestö toisti hiljattain maailman talousfoorumin näkemyksen siitä, että tulevaisuuden elinkeinojen on menestyäkseen oltava ilmasto- ja luontoystävällisiä. Biotalous on Suomessa nähty tämän vihreän siirtymän mahdollisena veturina, mutta … More

Mielipide: Vastuu luonnosta kuuluisi kaikille

Jämsänseutu 28.3.2023 ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Näin sanotaan Suomen perustuslaissa yhdestä perusoikeudestamme, mutta silti … More

Ajatuksia eduskuntavaaleista 2023

Tällä hetkellä työskentelen Jyväskylän Yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Ekologian yliopistonlehtorina. Pitkän tutkijauran lisäksi olen Jyväskylän yliopiston toisena jäsenenä IPCC … More

Mielipide: Kuntametsien hakkuut kestävämmiksi

Suur-Keuruu 7.3.2023. Kunnilla on hallussaan suuria metsäomaisuuksia ja niiden taloudellinen hyödyntäminen on tärkeä varainhankintakeino. Monessa kunnassa on luotu metsäohjelmia kuntametsien käyttöä ohjaamaan … More