Ajatuksia eduskuntavaaleista 2023

Tällä hetkellä työskentelen Jyväskylän Yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Ekologian yliopistonlehtorina. Pitkän tutkijauran lisäksi olen Jyväskylän yliopiston toisena jäsenenä IPCC työryhmässä. Minulla on myös vahva ymmärrys ympäristöä koskevista lakihankkeista työskenneltyäni Suomen Luontopaneelin tiedekoordinaattorina. 

Olen Petäjäveden kunnanhallituksen jäsen, maakuntavaltuuston jäsen ja Vihreä Keurusseutu ry n puheenjohtaja. Suurimpana vihreänä ponnistuksena pidän vihreiden metsäpoliittisen ohjelmatyön johtamista Kansanedustaja Jenni Pitkon kanssa.

”Meidän on tuotava metsätalous kestävälle tasolle mm. vähentämällä avohakkuita ja suojelemalla ilmastoa ja vesiä. Keskellä muutosta pitää olla rohkea. Vihreä siirtymä luo huomattavia mahdollisuuksia edelläkävijöille. Näistä mahdollisuuksista ei napata kiinni vanhassa jumittamalla.”

Yhteiskunnan toimintojen kestävyyden parantamisen lisäksi haluan parantaa koulutuksen- ja tiederahoituksen tasoa.

Metsälaki!

  • Puuston järeyskriteerin palauttaminen avohakkuisiin
  • Ojitus luvanvaraiseksi
  • Jatkuva kasvatus metsänhoidon lähtökohdaksi turvemailla

Luontolaki 

  • Tarvitaan ilmastolakia vastaava luontolaki, jolla voidaan säädellä kaiken yhteiskunnallisen toiminnan luontovaikutuksia

Luonnonsuojelun rahoitus

  • Pois Euroopan peränpitäjän paikalta ja korotettava noin 1% BKTstä.

Koulutuksesta

  • Ei leikata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s