Mielipide: Vihreää metsäpolitiikkaa

Suur-Keuruu 16.9.2021 

Tuomas Heinosen kirjoitus Suur-Keuruussa (14.9.2021) vilisi melkoisia väitteitä vihreästä metsäpolitiikasta. Kerrataan hieman mihin ajatukseen Vihreiden metsäpolitiikka oikeasti perustuu:

“Vihreän metsäpoliittisen ohjelman tavoitteena on, että metsien käyttö on tulevaisuudessa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii puuntuotantoon perustuvan metsätalouden toimintatapojen uudistamista puupohjaisten tuotteiden arvonlisää ja pitkäikäisyyttä parantamalla. Haluamme uudistaa metsien käyttöä reilulla tavalla, joka parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.”

Tarve metsäpolitiikan uudistamiselle kumpuaa isolta osaltaan siitä syystä, että nykyinen tapamme käyttää puuta on sellainen, jossa valtio tai metsänomistaja ei saa siitä entisenkaltaisia tuloja. Toki ilmastotoimet asettavat alati kiristyviä vaatimuksia myös hiilinieluille, jota on vahvistettava pidättämällä metsissä enemmän hiiltä. Metsälajien ja –luontotyyppien uhanalaisuustilanne on huomattavan huono. Tähän vastaa vanhojen metsien suojelun lisääminen ja suojelupinta-alojen nosto esimerkiksi METSO-ohjelman kautta.

Myös asenteet ovat muuttumassa. Tästä todistaa myös Keurusselän saarien hakkuista noussut närkästys. Entisen kaltaiset rujot avohakkuut eivät ole enää samalla lailla hyväksyttyä toimintaa kuin kymmeniä vuosia sitten. Myös metsätuotteita ostavat ovat entistä tarkempia siitä mistä puut ovat peräisin. PEFC-sertifikaatin heikko kyky turvata metsätalouden kestävyyttä tiedetään erittäin hyvin ja kunnianhimoisempi FSC-sertifikaatti kiinnostaa yhä useampaa metsänomistajaa ja ostajaa.

Vaikka Tuomas Heinonen syyttää kirjoituksessaan Risto Sulkavaa vouhotuksesta, Riston teksti on varsin realistinen kuvaus siitä mitä Suomen metsäpolitiikka on. Keskellä äärimmäisen voimakasta muutosta ja muutostarvetta metsätalous-lobby yrittää ylläpitää kuvitelmaa, että metsässä on kaikki on hyvin. Samaan sortuu myös Heinonen kirjoituksellaan. Tämä on melko vaivaannuttavaa, koska suuri osa suomalaisista, tutkijat, virkamiehet, EU-neuvottelijat ja puutuotteiden ostajat ymmärtävät ja näkevät ettei näin ole.

Tarmo Ketola, Vihreiden metsäpoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Petäjävesi.

https://www.suurkeuruu.fi/puheenvuoro/art-2000008267552.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s