Mielipide: Kohti luonto- ja ilmastoviisasta taloutta

6.10.2021. Keskisuomalainen https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4319008

Maailman talousfoorumin mukaan käynnissä oleva ilmastonmuutos ja monimuotoisuuskato ovat vakavimpia uhkia ihmiskunnalle. Näistä uhkista kumpuava tarve tehdä systeemitason muutoksia tarjoaa kuitenkin valtavan talouspotentiaalin. Esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman on arvioitu johtavan satojen miljardien eurojen investointeihin seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Keski-Suomen maakuntastrategia on luonnosvaiheessa ja strategian lähivuosien kasvun kärjessä on näkyvästi mainittu vain bio- ja kiertotalous. Biotaloudesta on tullut termi, jolla viitataan löysästi fossiilitalouden korvaamiseen, mutta suurimmalta osaltaan biotalous on aivan perinteistä metsä- ja maataloutta.

Ajassa, jossa luonto- ja ilmastotoimilla on suuri kiire ja talouden kasvua haetaan ilmasto- ja luontoystävällisestä taloudesta, strategian kirjaus biotaloudesta kasvun kärkenä on hankala kahdesta syystä. Biotalouden ydinalat, maa- ja metsätalous kärsivät monimuotoisuus-, vesistö- ja ilmasto-ongelmista, joita mm. maa- ja metsätalousministeriö ei ole selvästi sitoutunut ratkaisemaan. Lisäksi kirjaus jättää monta ympäristö- ja ilmastoviisasta alaa kasvun kärjen ulkopuolelle. Muun muassa sähköistämisen, vetytalouden, energian ja resurssien säästön mahdollisuuksia ei tule rajata Keski-Suomen strategian ulkopuolelle, vaan muuttaa strategian sanamuotoa niin, että näihinkin toimiin on mahdollista ohjata tukea. 

Jotta maakuntastrategia olisi ajanmukainen, kirjaus kierto- ja biotaloudesta tulisi muuttaa esimerkiksi luonto- ja ilmastoviisaaksi taloudeksi. Luonto- ja ilmastoviisas talous kuvaisi myös niitä bio- ja kiertotalouden osa-alueita, jotka ovat mukana ilmasto- ja luontotyössä, mutta jättäisi oikeutetusti ulos ne toimijat, jotka eivät pysty sitoutumaan tavoitteisiin tai todentamaan toiminnan kestävyyttä. Mikä tärkeintä, luonto- ja ilmastoviisaan talouden alla on mahdollista tukea kestävää kasvua kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, yrityksissä ja teollisuudessa. 

Tarmo Ketola

maakuntavaltuutettu (Vihreät), Petäjävesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s