Ryhmäpuheenvuoro, Keski-Suomen maakuntavaltuusto

3. Joulukuuta, 2021.

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, kuulijat.

Tänään hyväksytään Keski-Suomen maakunnalle strategia.

Haluamme kiittää Keski-Suomen liiton henkilökuntaa, maakuntahallitusta ja kaikkia strategiaprosessiin osallistuneita hyvästä työstä. 

Keski-Suomen Vihreä valtuustoryhmä pitää maakuntastrategiaa varsin onnistuneena eikä ehdota muutoksia strategiaan. Katsomme erittäin tärkeäksi, että strategiaan sisältyy voimakkaana kansainvälisyys, sivistys, ihmisen, luonnon ja ilmaston hyvinvointi. 

Strategiasta tunnistaa sen mistä tulemme, mitä teemme, ja miten sitoudumme tulevaisuuteen. Strategia tunnistaa myös aikamme suurimmat megatrendit. 

Oikeastaan trendi on väärä sana kuvaamaan aikamme, kirjaimellisesti polttavia, uhkia.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja monimuotoisuuskadon pysäyttäminen eivät ole ohimeneviä muuttuvia trendejä, kuten housunlahkeen leveys tai kauden muotivärit, jotka katoavat vähättelemällä tai hartaasti toivomalla. 

Tämänkaltaisen kuvan ohimenevästä trendistä saa lukiessaan poliittisia julistuksia, joissa ilmastotoimet nimetään hysteriaksi tai ideologiseksi haihatteluksi. Kaikeksi sellaiseksi, mikä voidaan kuitata olankohautuksella ja nuorille ilmastoaktivisteille hihittelyllä. 

Tilanne on kaikkea muuta kuin kepeän hihittelyn arvoinen.

Maailman talousfoorumi on nostanut ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuskadon maailman suurimpiin uhkiin ydinsodan ja pandemioiden rinnalle, eikä kunnilla ja maakunnilla ole varaa jäädä näiden muutosten sivustaseuraajiksi. 

Hyvät keskisuomalaiset

Katoavat talvet ja metsäluonto, ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysongelmat ja lisääntyneet kelirikot, hulevesi- ja paahdeongelmat koskevat myös Keski-Suomea. 

Näistä todellisista uhkista kumpuava tarve tehdä systeemitason muutoksia tarjoaa myös valtavan talouspotentiaalin. 

Monet ”ideologiseksi hömpäksi” leimatut investoinnit ovat myös erittäin hyviä tapoja tehdä pidemmän aikavälin säästöjä muun muassa energiatehokkuuteen investoimalla. 

Lisäksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman on arvioitu johtavan satojen miljardien eurojen investointeihin seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Vetytalous, sähköistäminen, kiertotalous, ennallistamisen kaivinkonetyöt,  ja niin edelleen… 

Tässä asiassa on hyvä siteerata Juha Sipilää – ”maakunnissa on kova pöhinä päällä” – 

Kiitos kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden maakunnissa liikkuu tällä hetkellä investointirahaa enemmän kuin koskaan. 

Hyvät valtuutetut

Investointien kotiuttaminen Keski-Suomen maakuntaan vaatii myös johdonmukaista strategiaa. Strategiaa, joka tunnistaa tahtotilamme, mutta myös strategiaa, joka on linjassa EUn, YKn ja Suomen hallituksen tavoitteiden kanssa. 

Muun muassa osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita myös Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja saavuttamaan maan tuottokyvyn kokonaisheikentymättömyyden vuoteen 2030 mennessä.

Yhteiskunnan murros on kovaa vauhtia käymässä jo toten. Valistuneimmat tiesivät turpeen tuotannon alasajon tarpeellisuuden jo vuosia sitten, esimerkiksi Keljon voimalan rakentamisen aikaan. 

Tästä huolimatta. 

Turvetuottajia ja turpeen käytöstä riippuvaisia kuntia ei tule jättää yksin. Samalla kun varmistetaan turvesoiden lopullinen sulkeutuminen on varmistettava myös korvaavan elinkeinon löytäminen ja myös kuntien kustannustehokas siirtyminen mahdollisimman vähähiiliseen kaukolämpöön. 

Menneisyyteen haaveilun ja tosiasioiden kieltämisen sijaan on tartuttava rohkeasti vääjäämättömään rakennemuutokseen, jossa Suomi, kunnat ja maakunnat, siirtyvät kohti luontoystävällistä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Keski-Suomen strategia antaa tähän hyvät askelmerkit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s