Mielipide: Luontoarvoiltaan merkittävät valtion metsät tulee suojella nopeasti

Valtion pitää olla edelläkävijä luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Helsingin Sanomat 25.11.

TALOUS on ajanut luonnon yli maamme metsäpolitiikassa. Enää alle kolme prosenttia metsistämme on luonnontilaisia, ja yli 700 eliö­lajia uhkaa kuolla Suomesta sukupuuttoon ensisijaisesti metsien talouskäytön vuoksi. Suomalainen metsätalous on luontomme suurin uhanalaisuuden aiheuttaja.

Valtio ostaa vuosittain vapaaehtoiseen menettelyyn perustuen Metso-ohjelman puitteissa yksityisiä maita suojellakseen arvokkaimpia metsiä ja täydentääkseen suojelualueita. Metso-ohjelma on tärkeä, ja sen rahoitusta onkin tällä hallituskaudella nostettu. Samalla kun käytämme rahaa yksityismetsien ostamiseen, hakkaamme kuitenkin jopa huomattavasti arvokkaampia metsiä valtion omilla mailla. Tämä ei ole kustannustehokasta biodiversiteetin suojelua.

Valtion tulee olla edelläkävijä luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Kaikki valtion metsät pitää huolellisesti luontokartoittaa. Yli 140-vuotiaat metsät ja sellaiset metsät, jotka täyttävät Metso-ohjelman kriteerit, olisi syytä suojella nopealla aikataululla.

Tämän vaalikauden historiallisen suuret panostukset yksityismetsien suojeluun ja ennallistamiseen eivät yksin pysäytä luontokatoa. Myös valtion omat arvokkaat metsät on suojeltava.

Jenni Pitko

kansanedustaja

vihreiden metsäpoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Tarmo Ketola

vihreiden metsäpoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s