Mielipide: Luontokato ja ilmastonmuutos on otettava vakavasti myös kunnissa

Petäjävesi-lehti 17.2.2021

Ilmastonmuutoksen torjunta ja monimuotoisuuskadon pysäyttäminen eivät ole ohimeneviä muuttuvia trendejä, kuten housunlahkeen leveys tai kauden muotivärit, jotka katoavat vähättelemällä tai hartaasti toivomalla. 

Tämänkaltaisen kuvan ohimenevästä trendistä saa lukiessaan poliittisia julistuksia, joissa ilmastotoimet nimetään hysteriaksi tai ideologiseksi haihatteluksi. Kaikeksi sellaiseksi, mikä voidaan kuitata olankohautuksella ja nuorille ilmastoaktivisteille hihittelyllä. 

Tilanne on kaikkea muuta kuin kepeän hihittelyn arvoinen. Maailman talousfoorumi on nostanut ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuskadon maailman suurimpiin uhkiin ydinsodan ja pandemioiden rinnalle, eikä kunnilla ole varaa jäädä näiden muutosten sivustaseuraajiksi. Katoavat talvet ja metsäluonto, ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysongelmat ja lisääntyneet kelirikot, hulevesi- ja paahdeongelmat koskevat myös kuntalaisia. 

Monet ”ideologiseksi hömpäksi” leimatut investoinnit ovat myös erittäin hyviä tapoja tehdä pidemmän aikavälin säästöjä muun muassa energiatehokkuuteen investoimalla. Viheralueita suosiva ja ympäristöä säästävä kaavoittaminen on tärkeä asuinalueiden viihtyisyyden lisääjä, jolla houkutellaan kuntaan asukkaita ja pidetään nykyiset. Avohakkuuttomat lähimetsät, ladut ja polut ovat tärkeitä virkistyspaikkoja, urheilun ja lasten opetuksen mahdollistajia. Menneisyyteen haaveilun ja tosiasioiden kieltämisen sijaan on tartuttava rohkeasti vääjäämättömään rakennemuutokseen, jossa Suomi, kunta kerrallaan, siirtyy kohti luontoystävällistä ja vähähiilistä, vihreää, yhteiskuntaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s