Mielipide: Talvivaaroja vai tiukempi ympäristölainsäädäntö?

Keskisuomalainen 8.12.2022

Useat Keskustan poliitikot ja MTK ovat lähes kilvan ilmoittaneet  ympäristöasioiden olleen liian voimakkaasti esillä kaivoslaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa ja jopa luonnonsuojelulaissa, jota viimehetkellä halutaan entisestään heikentää. Ympäristöasiat hyvin huomioon ottavalle lainsäädännölle on kuitenkin todellinen tarve. 

Vesistöt, metsälajit ja –luontotyypit kärsivät pahasti metsätaloudesta, maakuntiin nousee satoja tuulivoimaloita ja tulevaisuuden kaivannaistarve on huomattavasti nykyistä suurempi. Nämä trendit yhdistettynä heikosti ympäristöä suojaaviin lakeihin ennakoivat tulevaisuudessa pahenevia ympäristöongelmia ja laajaa sosiaalista tyytymättömyyttä erityisesti maaseudulla.

Ilmastonmuutoksen takia fossiilisia tuotteita ja polttoaineita on korvattava, mutta emme kaipaa maaseudulle lisää loppuun hakattuja metsiä, hallitsematonta rakentamista tai kymmeniä Talvivaaroja sotkuineen. Tarvitsemme lajeja, luontotyyppejä ja asukkaita hyvin suojaavia lakeja, jotta siirtymä fossiilittomiin voidaan tehdä maaseudun elinvoimaa lisäten, mutta viihtyisyys ja luontoarvot säilyttäen. 

Tarmo Ketola, Petäjävesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s