Puhe kunnanvaltuustossa MAL-sopimuksen puolesta

12.2.2022

Puheenjohtaja, valtuutetut ja kuulijat

Petäjäveden kunnanhallitus puolsi Petäjäveden liittymistä MAL-sopimukseen yksimielisesti ilman soraääniä. Tämä oli viisas päätös, jolla on kunnan houkuttelevuuteen selviä positiivisia vaikutuksia. 

Petäjäveden läheisyys maakunnan keskuskaupunkiin Jyväskylään mahdollistaa Petäjäveden menestymisen, vaikka ympärillä olevien maaseutukuntien asukasluvut laskevat. Menestys ei kuitenkaan tule ilmaiseksi ja automaattisesti ilman toimenpiteitä. 

Jotta Petäjävesi saa Jyväskylän työpaikkatarjonnasta apua menestykseen tulee Petäjäveden kuntapolitiikassa ottaa tämä tilanne huomioon ja toimia määrätietoisesti niin, että houkuttelevuus asuinkuntana ja toimivan työpaikkaliikenteen osalta kasvaa.

MAL sopimuksella Petäjäveden houkuttelevuus kasvaa huomattavasti. 

Petäjävetiset saavat käyttöönsä Jyväskylän kaupunkiliikenteen lipun hintaiset halvat bussimatkat ja Petäjäveden puolella ostetun lipun käyttöoikeus jatkuu katkeamatta myös kaupunkiliikenteen busseissa, kohti työpaikkaa, erikoisliikkeitä, ravintolaa tai museota. 

Tämä on selkein yksittäinen etu minkä kuntalainen MAL sopimuksesta saa. 

Muut edut kunnalle ja kuntalaisille realisoituvat hieman monimutkaisempia reittejä. 

MAL sopimukseen kuuluessa Petäjäveden alue tulee integroiduksi normaalia halvempaan joukkoliikenteeseen, jonka halpuus mahdollistaa asioinnin ja työssäkäynnin Jyväskylän alueella normaalia huomattavasti halvemmalla. Tämä lisää kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana, ja on tällä hetkellä yksi tärkeä erottava tekijä Petäjäveden, ja asukkaita hyvin houkuttelevien Jyväskylän ympäryskuntien välillä. 

Halvempi ja toimivampi joukkoliikenne mahdollistaa myös perheen automäärän pienentämisen, joka on perheille huomattavan suuri vuotuinen kustannus. Kustannusten pieneminen nostaa ostovoimaa käytettäväksi paikallisiin palveluihin, korjauksiin, uusiin rakennusprojekteihin tai ihan vaikka kampaamoon tai kahvilaan.

Automäärän väheneminen tai jopa autottomuus suuntaa myös uusia asukkaita lähemmäksi joukkoliikenteen pysäkkejä, kyliin, taajamiin ja kuntakeskuksiin, ohjaa päivittäistä kaupassa käyntiä paikallisiin liikkeisiin ja parantaa palveluiden kysyntää. Nämä kaikki vaikuttavat suoraan keskustaajaman elinvoimaan ja ilmeeseen. Halventunut joukkoliikenne lisää myös joukkoliikenteen kysyntää, ja kysynnän kasvaessa siihen yleensä myös vastataan markkinaehtoisesti lisävuoroin.

MAL-sopimukseen liittymisellä on siis useita huomattavan suuria positiivisia vaikutuksia, joilla on mahdollista palvella paremmin kuntalaisia, nostaa kunnan väkilukua ja kuntalaisten ostovoimaa ja ylläpitää ja parantaa kuntakeskuksen palvelutasoa. Kaiken kaikkiaan MAL sopimus lisää kunnan elinvoimaa ja piristää jo hieman nuupahtamaan päässyttä keskustaajaman ilmettä. 

MAL sopimuksesta tulee kunnalle hyötyjen lisäksi toki myös kuluja. Osa näistä kuluista realisoituu vasta käytön mukaan ja eivät ole etukäteen tarkkaan tiedossa. Muiden MAL kuntien kokemukset, pysyvyys MAL sopimuksen piirissä ja MAL sopimusten piiriin hakeutuminen hyvinkin kaukaa maakuntakeskuksista kertoo investoinnin järkevyydestä. Lisäksi MAL sopimus on määräaikainen ja myöhemmin on hyvä aika keskustella uudelleen MAL sopimuksen jatkosta, mikäli kustannukset ja hyödyt eivät vastaa oletettuja. 

Koska hyviin tapoihin, myös politiikassa, kuuluu olla rehellinen…

… sekä kiittää silloin kuin kiitettävää on… 

…haluan vielä erikseen tuoda esiin että: 

Tänään toivottavasti hyväksyttävä MAL sopimus yhdistettynä Petäjäveden Perussuomalaisten erittäin hyvään ehdotukseen rakentajarahasta on varmasti voittava yhdistelmä, jolla saadaan Petäjäveden asukasluku, koulut ja palvelut ylläpidettyä myös tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s